Windykacja należności

Windykacja należności to wszystkie zgodne z przepisami prawa działania zmierzające do odzyskania należności od dłużnika. Windykacja dotyczy należności wymagalnych, tzn. wobec których minął termin płatności.

1. Windykacja polubowna

Stosując ten rodzaj windykacji należności wierzyciel dąży do zakończenia sprawy poprzez motywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności lub nakłonienie go do podjęcia negocjacji i zawarcia ugody. Ponieważ windykacja polubowna opiera się na perswazji, a nie czynnościach prawnych, jest to także jedyna szansa na ściągnięcie należności przedawnionych (co do których minął ustawowo określony termin przedawnienia, tak więc środki prawne nie są skuteczne w stosunku do dłużnika).

Windykację polubowną prowadzi się za pomocą takich instrumentów, jak:

  • podejmowanie prób kontaktu z wierzycielem (osobiście, telefonicznie, przez e-mail, sms);
  • wystosowywanie wezwań do zapłaty i odzyskania należności;
  • poinformowanie dłużnika o wystawieniu długu na giełdzie;
  • poinformowanie dłużnika o zamiarze podjęcia kolejnych kroków i konsekwencjach niespłacenia długu;
  • podejmowanie negocjacji w celu spłaty i odzyskania należności.

Zaletami polubownej windykacji długów są niższe koszty takich działań. Ponadto rozwiązywanie konfliktów z kontrahentami na drodze negocjacji pozwoli Ci zachować poprawne relacje z dłużnikiem, co daje szanse na dalszą współpracę.

Windykacja należności w praktyce często okazuje się o wiele trudniejsza, niż moglibyśmy sobie tego życzyć. Niejednokrotnie ustalenie miejsca pobytu dłużnika wymaga nakładu wzmożonej pracy, która nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, a to dopiero początek działań windykacyjnych. Problematyczna może być również windykacja należności zagranicznych.

2. Windykacja sądowo-egzekucyjna

Celem windykacji sądowo-egzekucyjnej jest uzyskanie prawomocnego wyroku, który umożliwia zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. W przeciwieństwie do windykacji polubownej, stosuje się tu środki o charakterze prawnym, a nie perswazyjnym, takie właśnie jak:

  • pozew;
  • wystosowywanie wezwań do zapłaty;
  • tytuł egzekucyjny;
  • skierowanie sprawy do komornika.

Etap sądowy windykacji długów polega na złożeniu pozwu do sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika, bądź do e-Sądu. Jeżeli po wydaniu wyroku nakazującego dłużnikowi spłatę zadłużenia, nadal uchyla się on od wypełnienia obowiązku, wyrok ten pod postacią tytułu wykonawczego pozwoli Ci skierować sprawę do kancelarii komorniczej w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zaletą windykacji sądowo-egzekucyjnej jest przede wszystkim przerwanie biegu przedawnienia. Do wad tej formy windykacji długów należy zaliczyć wyższe koszty i większe ryzyko utraty kontrahenta, niż przy windykacji polubownej. W związku z trudnościami, jakie niesie ze sobą etap windykacji sądowo-egzekucyjnej wielu przedsiębiorców po nieudanych próbach polubownego załatwienia sprawy rezygnuje z prób ściągania swoich należności, zwłaszcza jeśli dług jest niewielki. Jednak jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać, zaległe należności prawdopodobnie utworzą pokaźną sumę. W tym przypadku powinieneś rozważyć skorzystanie z usług firm windykacyjnych, na przykład kancelarii ICG Group: windykacja należności.

W przeciwieństwie do windykacji polubownej, windykacja sądowo-egzekucyjna jest skuteczniejsza w stosunku do wierzytelności o długim terminie przeterminowania.

3. Windykacja samodzielna

W tym przypadku wierzyciel decyduje się na windykację samodzielną podejmując kroki do odzyskania swojego długu. Samodzielną windykację możesz prowadzić zarówno w formie polubownej jak i sądowo-egzekucyjnej, jednak pamiętaj, że wiąże się to z szeregiem czynności, których musisz dokonać, poświęceniem czasu, pilnowaniem konsekwencji działań, regularnym kontaktem z dłużnikiem. Warto podjąć się tego trudu, gdyż aktywne dochodzenie i odzyskiwanie należności buduje Twój wizerunek jako przedsiębiorcy gospodarnego oraz konsekwentnego i nie musi oznaczać pogorszenia relacji z dłużnikiem.

Samodzielne odzyskiwanie należności pieniężnych wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i uwagi. Bardzo często wiąże się z brakiem solidnej strategii prowadzenia działań windykacyjnych, gdyż brak doświadczenia i emocjonalne podchodzenie do kontrahentów zaburza racjonalne postępowanie.

1 Komentarz

  1. Osobiście polecam korzystać z usług firm windykacyjnych, bo dzięki nim można w łatwy sposób odzyskać swoje pieniądze.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.


*